Schoolreis, ouderbijdrage?
Schoolplanner
Dé schakel tussen ouder en school
CONTACT

Schakel tussen ouder en school

Ouders verwachten dat een basisschool digitale schoolborden, speeltoestellen, leermiddelen, remedial teaching, etc. heeft.

Ouders vinden het ook heel normaal dat een school mee gaat in digitale communicatie en het afhandelen van administratieve zaken via PC en smartphone.

Schoolplanner voorziet in die behoefte.

Dus een digtale kalender, e-mails terug vinden, inschrijven (oudergesprek, toernooi), regelen van overblijf en financiën, ... en meer.

Ouders willen ...
De schooldirecteur wil ...

Belangrijke functies voor

Directie

Directie

 • Koppeling LAS
 • Mededelingen / vragen
 • Nieuwsbrief
 • Evenementen (sportdag, toernooi, …)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Modulaire opbouw
Docenten

Docenten

 • Oudergesprekken
 • Een- en tweezijdige communicatie
 • Fotoalbum en prikbord
 • Teamafspraken
 • Klasoverzicht
 • Overzicht afwezigheid (ziekte, verlof)
Ouders

Ouders

 • Altijd op de hoogte
 • Eenvoudig reageren
 • Alleen wat voor jou van belang is
 • Synchronisatie met je eigen kalender
 • Vinden met 1 druk op een knop
 • Overblijf
 • Machtiging incasso
 • Overzicht financiën
 • Klasoverzicht
Administratie

Administratie

 • Ouders beheren eigen gegevens
 • Actueel adressenbestand
 • Sturen en beheren van rekeningen
 • Innen via automatische incasso
 • Sturen van herinneringen (niet betaald, storneringen)
Website

Website

 • Op elke PC, tablet en smartphone
 • Intranet-pagina's
 • Hele site in Schoolplanner
 • Eigen ontwerp
 • Standaard template

Demonstratie

Bekijk voorbeelden of vraag een demo-omgeving aan. Na het versturen van uw gegevens, ontvangt u een activeringslink waarmee de demo-school wordt aangemaakt. Deze is gevuld met o.m:
 • Klassen met gefingeerde leerlingen en hun ouders
 • Schoolmedewerkers (ook gefingeerd)
 • Voorbeeld afspraken en - communicatie
VOORBEELDEN / DEMO-SCHOOL