Gebruiksvoorwaarden

Plan-IT-all probeert levert planning – en communicatie software onder de naam Schoolplanner. Op alle producten en diensten die met betrekking daartoe zijn gemaakt en worden gebruikt zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van Schoolplanner van Plan-IT-all aanvaard je de gebruiksvoorwaarden. Plan-IT-all kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen; de meest recente versie is altijd op de website te vinden. Als je het niet eens bent met de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden, dan kun je het aangemaakte account beëindigen.

Cookies

Veel websites maken gebruik van Cookies. Dit is een techniek waarbij informatie kan worden verzameld en gebruikt, die mogelijk privacy gevoelig is. De Plan-IT-All website en Schoolplanner maken ook gebruik van Cookies en kunnen zonder deze Cookies niet werken. Vandaar dat dit duidelijk op de website is vermeld. Deze melding kan door een bezoeker worden uitgezet. In een Cookie wordt vervolgens onthouden dat een gebruiker deze melding niet meer wil zien. Meer informatie.

Aanmaken account

Om gebruik te maken van Schoolplanner van Plan-IT-all, heb je een account nodig. Een account bestaat uit een geldig e-mailadres en een wachtwoord dat je wordt toegewezen. Een account kan ook (automatisch) door een basisschool worden aangemaakt.

Gebruik van Schoolplanner

De diensten die Plan-IT-all aanbiedt zijn mogelijk niet altijd geheel foutloos, hoewel wij ons uiterste best doen om alles naar behoren te laten functioneren en constant verbeteringen doorvoeren. Wanneer je een account bij Plan-IT-all aanmaakt, aanvaard je de staat waarin de dienst zich op dat moment bevindt, met alle gebreken en risico's.

Buitengebruikstelling

Plan-It-all kan onderhoud plegen aan de systemen of wijzigingen en verbeteringen aan haar producten aanbrengen. De Schoolplanner kan hierdoor (tijdelijk) buiten gebruik zijn. Plan-IT-all hoeft je hier niet van tevoren over op de hoogte te stellen en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

Privacy

Veiligheid en bescherming van gegevens is voor Plan-IT-all zeer belangrijk. Gegevens die aan Plan-It-all worden verstrekt zullen volgens de voorwaarden van Plan-IT-all worden verwerkt. Om dit in overeenstemming met privacyregels te doen is Plan-IT-all ook aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.