Privacy & Autorisaties

De Schoolplanner is aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens), die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

Daarnaast zijn we ingeschreven bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen en maken dus gebruik van het vastgestelde model voor een bewerkersovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens

Door de overeenkomst die de school (impliciet) al heeft met ouders bij het verwerken van hun gegevens is Schoolplanner (Plan-IT-all) volgens de wet gehouden aan diezelfde regels. (Zie daarvoor ook hoofdstuk 5 uit de handleiding persoonsgegevens van de rijksoverheid). Kort gezegd: ouders geven toestemming aan de school voor het verwerken van hun gegevens. De school heeft een overeenkomst met Schoolplanner over de verwerking van die gegevens. Aparte toestemming voor verwerking van die gegevens is daardoor niet nodig volgens de wettelijke regeling.


De gegevens die in het leerling administratie­systeem als 'geheim' zijn aangemerkt, worden niet in Schoolplanner over genomen. Bovendien kan de school de gegevens van een specifieke ouder handmatig ‘onzichtbaar maken’ voor andere ouders als de situatie daarom vraagt. Deze ouder blijft volledig toegang houden tot het systeem inclusief alle communicatie die vanuit Schoolplanner wordt gedaan. Zo heeft de school volledige controle over de klasselijsten.

Autorisaties

Schoolplanner werkt met autorisaties op basis van rollen. Der school kan zelf bepalen wie bepaalde zaken mag uitvoeren in Schoolplanner. Zo kun je b.v. contactouders autoriseren om het prikbord bij te houden, of leerkrachten om paragrafen aan te leveren voor de nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk om bepaalde personen te autoriseren. Dat kan variëren van een ouder die de site bij houdt, tot de penningmeester die de financiën regelt.

Voor stichtingen is er een module die het mogelijk maakt om b.v. de financiële zaken voor bepaalde scholen af te handelen.

Elke school bepaalt zelf de balans tussen privacy en bereikbaarheid. In speciale gevallen kunnen  uitzonderingen worden toegepast.