OBS De Ballon

OBS De Ballon is een voorbeeldschool die we gebruiken om te laten zien wat je met het Schoolplanner CMS allemaal kunt.

Dit is slechts een voorbeeld; U kunt uit standaard designs en templates kiezen, of iets nieuws (laten) maken.

OVER DE BALLON

Basisschool De Ballon is een openbare basisschool. Op de Ballon werken medewerkers met passie voor het onderwijs, vanuit de overtuiging dat iedereen (ook zijzelf nog) elke dag iets leert.

Er is zowel aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling als voor het participeren in de groep. Daarbij gaat het niet alleen om het 'leren', maar ook om 'ontwikkeling van de mens'.

En hier kunnen natuurlijk uw eigen kenmerkende teksten staan …

Laatste Nieuws

06-06-2016
Sponsorloop

Dit jaar gaan we met de sponsorloop geld ophalen voor een goed doel in Afrika. In Mali moeten veel kinderen op het platteland helpen op het land en in de huishouding. Ze gaan niet naar school. Omdat er bijna geen kinderen naar school gaan, zijn er ook weinig scholen en moeten kinderen die wel naar school zouden willen heel ver lopen. Om er voor te zorgen dat meer kinderen naar school kunnen, is stichting Malischool gestart met verrijdbare scholen. Dit is een school die in een kleine vrachtwagen past! In de vrachtwagen zitten tafels en banken, een schoolbord en een soort tent zodat ze snel een klaslokaal kunnen neer zetten. Deze rijdende school gaat elke dag naar een ander dorp. Zo krijgen de kinderen in elk geval 1 dag per week les.

21-04-2016
Nieuwe website en Schoolplanner

De Ballon heeft een nieuwe website. Deze site is een combinatie van een 'gewone' website en een informatie- en commmunicatiesysteem genaamd 'Schoolplanner'. Alle ouders krijgen hiervoor een persoonlijke inlog en hebben daarmee toegang tot alle informatie die voor hen van belang is, zoals: - De jaarkalender voor de klas(sen) van hun eigen kind(eren) - de maandbrieven - De e-mails over nieuws en activiteiten - De klasselijsten Ouders kunnen in het systeem zelf hun eigen gegevens beheren en school-agenda exporteren naar hun eigen digitale agenda. Klasseouders en leerkrachten zullen met Schoolplanner makkelijker berichten kunnen uitwisselen over nieuws en oproepen om te helpen met de ouders van de verschillende klassen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Janneke of Giel.

18-03-2016
Gebruik speelplein

Het hek van het speelplein werd altijd om 15:15 door Ger gesloten. Omdat er veel verzoeken zijn om het speelplein langer open te hebben, starten we vandaag een proef en gaat het hek om 17:00 dicht. Andere kinderen uit de buurt mogen ook gebruik maken van het speelplein. We hebben dit zo ook in de klas met de kinderen afgesproken. Op deze manier dragen we bij aan een goede verhouding in de wijk. De verantwoordelijkheid voor de kinderen die gebruik maken van deze mogelijkheid, ligt bij de ouders en niet bij de school. We gaan kijken of dit organisatorisch niet (te) lastig is, want nu moet de taak door meerdere mensen worden uitgevoerd omdat Ger er niet altijd is. Over een maand kijken we of we dit zo willen houden.

Meer nieuws